Animated Floating Reactions

Animated Floating Reactions like Facebook based on node-emoji.

Animated-Floating-Reactions

Installation

$ npm install --save react-native-animated-emoji

or

yarn add react-native-animated-emoji

Usage

import { AnimatedEmoji } from 'react-native-animated-emoji';

<AnimatedEmoji
  index={'emoji.key'} // index to identity emoji component
  style={{ bottom: 200 }} // start bottom position
  name={'sweat_smile'} // emoji name
  size={30} // font size
  duration={4000} // ms
  onAnimationCompleted={this.onAnimationCompleted} // completion handler
/>

GitHub